English | 网络赌现金信誉平台 | 院长信箱
点击展开菜单
科研项目
当前位置: > 科学研究 > 科研项目 >

2015年度学院科研项目到帐经费情况

时间:2016-02-19 来源:未知 点击:
2015年度学院科研项目到帐经费一览表
                                                                                                单位:万元
高科技专项 自然基金项目 部委项目 省市项目 横向项目 合计
项目数 到帐
经费
项目数 到帐
经费
项目数 到帐
经费
项目数 到帐
经费
项目数 到帐
经费
项目数 到帐
经费
9 920 19 444 20 1049 20 387 124 4205 192 7005